Researchers

Name Position EIMI Department
Antonio Aguilar Rivera Manuel M.Sc. Student Researcher SPbU
Daria Aksenova M.Sc. Student Researcher SPbU
Ilya Alekseev B.Sc. Student Researcher SPbU
Ivan Alekseev M.Sc. Student Researcher SPbU
Andrey Alpeev Researcher SPbU
Alexey Ananyevskiy Senior Researcher PDMI
Roman Bessonov Senior Researcher SPbU
Casey Alexander Blacker EIMI international postdoc SPbU
Viacheslav Borovitskiy Ph.D. Student Researcher PDMI
Giraudo Davide EIMI international postdoc SPbU
Mark Dorodnyi Ph.D. Student Researcher SPbU
Rahul Gangopadhyay EIMI international postdoc SPbU
Michal Garlik EIMI international postdoc PDMI
Alexey Gordeev Ph.D. Student Researcher PDMI
Pavel Gubkin B.Sc. Student Researcher SPbU
Pavel Ievlev M.Sc. Student Researcher SPbU
Alexander Ivanov Ph.D. Student Researcher PDMI
Sylvain Lavau EIMI international postdoc PDMI
Andrei Lavrenov Junior Researcher SPbU
Andrei Lishanskii Junior Researcher SPbU
Tatiana Moseeva B.Sc. Student Researcher SPbU
Petr Mostovskii Ph.D. Student Researcher SPbU
Anya Nordskova M.Sc. Student Researcher SPbU
Olga Parshina EIMI international postdoc SPbU
Alexey Pyshkin Ph.D. Student Researcher PDMI
Nikita Rastegaev Junior Researcher SPbU
Boris Runov EIMI international postdoc SPbU
Ekaterina Simarova Ph.D. Student Researcher SPbU
Ivan Starkov Senior researcher SPbU
Mikhail Stupakov Ph.D. Student Researcher PDMI
Leon Tahtadzhian Leading Researcher PDMI
Sergey Tikhomirov Senior researcher SPbU
Anton Tselishchev Ph.D. Student Researcher PDMI
Aleksey Tsybyshiev Ph.D. Student Researcher PDMI
Georgii Veprev B.Sc. Student Researcher SPbU
Timon Weinmann M.Sc. Student Researcher SPbU
Peter Zograf Leading Researcher PDMI